มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าเยี่ยมชมบริษัทคินเจน ไบโอเทค จำกัด
August 14, 2020
ครั้งแรกในประเทศไทย ม.มหิดล ร่วมกับ อาลีบาบา คลาวด์ แลกเปลี่ยนดิจิทัลเทคโนโลยีบนธุรกิจคลาวด์คอมพิวติ้ง ส่งเสริมวิชาการ และเศรษฐกิจชาติ
August 17, 2020

อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ให้เกียรติร่วมสัมภาษณ์พิเศษในรายการ “Miss U Salaya” EP.7 A Day of President Life

F6E6A132-E242-4406-886A-3A4F262C6DC4

วันที่ 14 สิงหาคม 2563 ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ให้เกียรติร่วมสัมภาษณ์พิเศษในรายการ “Miss U Salaya” Ep.7: A Day of President Life และได้กล่าวถึงนโยบายในการบริหารมหาวิทยาลัยมหิดลซึ่งจะเน้นสร้างองค์ความรู้ และพัฒนาบุคลากรทั้งนักวิชาการ และนักศึกษาให้มีคุณภาพ เพื่อเป็นกำลังหลักในการพัฒนาประเทศต่อไป พร้อมทั้งอนุญาตให้ทีมงานได้ติดตามการทำงานของท่านในหนึ่งวัน โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. กิติกร จามรดุสิต รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน เป็นผู้ดำเนินรายการ

ติดตามรับชมย้อนหลังได้ทาง https://www.facebook.com/mahidolsdgs/videos/637280337193756/