อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ให้เกียรติร่วมสัมภาษณ์พิเศษในรายการ “Miss U Salaya” EP.7 A Day of President Life
August 14, 2020
มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีกดปั๊มพิมพ์นำฤกษ์เหรียญพระพุทธมหิดลมงคลปัญญาญาณ
August 17, 2020

ครั้งแรกในประเทศไทย ม.มหิดล ร่วมกับ อาลีบาบา คลาวด์ แลกเปลี่ยนดิจิทัลเทคโนโลยีบนธุรกิจคลาวด์คอมพิวติ้ง ส่งเสริมวิชาการ และเศรษฐกิจชาติ

Alibaba Cloud pic2

อาลีบาบา กรุ๊ป (Alibaba Group) ดำเนินการธุรกิจหลากหลาย โดยมีจุดประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในตลาดการค้า อีกทั้งยังดำเนินธุรกิจด้านโครงสร้างพื้นฐานของเทคโนโลยี โดยมี Alibaba Cloud เป็นผู้ดำเนินธุรกิจเทคโนโลยีดิจิทัลและให้บริการด้านระบบข้อมูล รวมทั้งเป็นผู้ให้บริการเทคโนโลยีคลาวด์ อันดับ 1 ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก นับเป็นธุรกิจหลักสำคัญของกลุ่มบริษัทอาลีบาบา โดยล่าสุด มหาวิทยาลัยมหิดล ได้สร้างความร่วมมือทางวิชาการกับอาลีบาบา คลาวด์  ซึ่งความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยมหิดลครั้งนี้ นักศึกษาจะได้รับความรู้ด้านปัญญาประดิษฐ์ และระบบคลาวด์คอมพิวติ้งชั้นนำ เพื่อพัฒนาความเข้าใจในเทคโนโลยีด้านการเงิน การค้า รวมไปถึงกระบวนการปรับใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอื่นๆ ในองค์กร  และมหาวิทยาลัยมหิดลถือเป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำแห่งแรกในประเทศไทย ที่มีความร่วมมือทางวิชาการในการถ่ายทอดดิจิทัลเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน และการวิจัย  โดยจะเริ่มดำเนินการที่คณะที่มีการเรียนการสอนด้านคลาวด์คอมพิวติ้ง ซึ่งได้แก่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ตลอดจนจะมีการจัดตั้ง Knowledge Center ที่หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ต่อไปเร็วๆ นี้

อ่านรายละเอียดทั้งหมด