ครั้งแรกในประเทศไทย ม.มหิดล ร่วมกับ อาลีบาบา คลาวด์ แลกเปลี่ยนดิจิทัลเทคโนโลยีบนธุรกิจคลาวด์คอมพิวติ้ง ส่งเสริมวิชาการ และเศรษฐกิจชาติ
August 17, 2020
อาจารย์จากวิทยาลัยนานาชาติ ม.มหิดล รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ประจำปี 2563
August 17, 2020

มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีกดปั๊มพิมพ์นำฤกษ์เหรียญพระพุทธมหิดลมงคลปัญญาญาณ

mahdiol-02

วันที่ 17 สิงหาคม 2563 รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ธันย์ สุภัทรพันธุ์ รักษาการแทนรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานประกอบพิธีกดปั๊มพิมพ์นำฤกษ์เหรียญพระพุทธมหิดลมงคลปัญญาญาณ เพื่อเป็นเหรียญที่ระลึกสำหรับผู้ร่วมบริจาคในโครงการเฉลิมพระเกียรติ 65 พรรษา สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมี รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ สรายุทธ สุภาพรรณชาติ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เอื้อมพร มัชฌิมวงศ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายการคลัง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ภูดิท เตชาติวัฒน์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน และแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมพิธี ณ โรงปั๊มเหรียญช่างดาวทอง จังหวัดนครปฐม

ชุดเหรียญพระพุทธมหิดลมงคลปัญญาญาน” ประกอบด้วย เหรียญทองคำ 95% เหรียญทองคำ 45% และ เหรียญเงิน ลักษณะเหรียญ เป็นทรงรี ขนาดกว้าง 2.5 เซนติเมตร ยาว 3.0 เซนติเมตร ด้านหน้าประดิษฐานภาพพระพุทธมหิดลมงคลปัญญาญาณ พร้อมนามพระราชทานที่ด้านล่างขององค์พระ ด้านหลังประดิษฐานอักษรพระนามาภิไธย “ส.ธ.” ล้อมรอบด้วยข้อความ “๖๕ พรรษา ๒ เมษายน ๒๕๖๓” และ “สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ผู้มีจิตศรัทธาร่วมสมทบทุนกองทุน “โครงการเฉลิมพระเกียรติ 65 พรรษา สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” เพื่อใช้สำหรับเป็นทุนการศึกษานักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล สนับสนุนกิจการต่าง ๆ ของ มหาวิทยาลัยมหิดล รวมทั้งสนับสนุนกองทุนมหิดลรวมไทยต้านภัย COVID-19 และเพื่อเฉลิมพระเกียรติ 65 พรรษา สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในปี พ.ศ. 2563 ทั้งนี้ ทุกการบริจาค สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ 1 เท่า สอบถามเพิ่มเติมโทร. 02-8496359, 02-8496111