มหาวิทยาลัยมหิดล เตรียมความพร้อมห้องเรียน และห้องปฏิบัติการสำหรับการเปิดเรียนภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2563
August 14, 2020
อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ให้เกียรติร่วมสัมภาษณ์พิเศษในรายการ “Miss U Salaya” EP.7 A Day of President Life
August 14, 2020

มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าเยี่ยมชมบริษัทคินเจน ไบโอเทค จำกัด

70A6B1AA-A72F-49D4-A39A-A33EC12E85AF

วันที่ 14 สิงหาคม 2563 ศาสตราจารย์ นพ.บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย ศาสตราจารย์ นพ.วชิร คชการ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการ เข้าเยี่ยมชมพื้นที่ ณ บริษัทคินเจน ไบโอเทค จำกัด โดยมี ดร. พณิต กิจสุบรรณ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานปฎิบัติการ พร้อมคณะให้การต้อนรับ ทั้งนี้เพื่อหารือแนวทางความร่วมมือและพัฒนาการบริหารโรงงานต้นแบบ รวมถึงความเป็นไปได้ในการจัดทำข้อตกลงร่วมมือระหว่าง บริษัทคินเจน ไบโอเทค จำกัด กับ โครงการจัดตั้งศูนย์เสริมสร้างอุตสาหกรรมชีวภาพจากนวัตกรรม มหาวิทยาลัยมหิดล