เดือนมกราคม 2563


ผลงานวิจัย

January 29, 2020

ผู้ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล เยือนคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล พร้อมแสดงปาฐกถาผลงานที่ได้รับรางวัล อันเป็นประโยชน์ต่อมวลมนุษยชาติ

January 29, 2020

สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี พระราชทาน ส.ค.ส แก่ผู้บริหาร มหาวิทยาลัยมหิดล

January 29, 2020

คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล เข้าเยี่ยมส่วนงาน ครั้งที่ 35/2563 (Council Visit) ณ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

January 30, 2020

งานแสดงนิทรรศการและแนะแนวการศึกษา “ตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา” ครั้งที่ 24 ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น