กุมภาพันธ์


ผลงานวิจัย

February 19, 2018

มหาวิทยาลัยมหิดล แถลงข่าวการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 12 หวังสร้างเยาวชนรุ่นใหม่เป็นนักวิทยาศาสตร์สาขาโลกและอวกาศเป็นผู้สืบทอดดูแลโลกในอนาคต

February 20, 2018

มหาวิทยาลัยมหิดล บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับ Ministry of Higher Education ประเทศอัฟกานิสถาน

February 20, 2018

ต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและถ่ายทำรายการ

February 20, 2018

มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานเลี้ยงขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนโครงการทุนรัฐบาล Norway: “Capacity Building for Institute in Myanmar” (CBIM) และ “Mahidol – Norway Capacity Building Initiative for ASEAN (CBIA)”