เดือนมกราคม 2564


ผลงานวิจัย

January 14, 2021

มหาวิทยาลัยมหิดล และ Swinburne University of Technology เครือรัฐออสเตรเลีย ร่วมหารือเพื่อแลกเปลี่ยนงานวิจัยด้านการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ข้อมูลกับการวิจัยทางชีวการแพทย์

January 15, 2021

มหาวิทยาลัยมหิดล และ Swinburne University of Technology เครือรัฐออสเตรเลีย ร่วมหารือเพื่อแลกเปลี่ยนงานวิจัยด้าน Brain-computer Interface (AI Algorithms)

January 18, 2021

คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมถวายแจกันดอกไม้และร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

January 20, 2021

คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล เข้าขอพรนายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2564