มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมการประชุมเพื่อแสดงความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายกองทุนอุดมศึกษา
March 8, 2021
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมให้ข้อมูลการเรียนทันตแพทย์
March 10, 2021

มหาวิทยาลัยมหิดล ผลิต “รุกขกรปฏิบัติการ” รุ่นแรก ที่มีความรู้พื้นฐานการจัดการดูแลต้นไม้ ควบคู่ทักษะการปีนและปฏิบัติงานบนต้นไม้

FEE016CD-84BC-46E2-9771-F04EDBB7201C

มหาวิทยาลัยมหิดล โดย คณะวิทยาศาสตร์ จัดพิธีมอบประกาศนียบัตร แก่ ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตร “รุกขกรปฏิบัติการ” รุ่นที่ 1 จำนวน 13 คน โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.พลังพล คงเสรี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ และ ดร.คงศักดิ์ มีแก้ว ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิจัยการจัดการป่าไม้ ผู้แทนอธิบดีกรมป่าไม้ มอบประกาศนียบัตร ณ ห้อง K102 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (พญาไท) เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา

หลักสูตร “รุกขกรปฏิบัติการ” รุ่นที่ 1 เป็นหลักสูตรแรกของประเทศไทยที่ผสมผสานระหว่างองค์ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการจัดการดูแลต้นไม้ ประกอบกับทักษะการปีนและปฏิบัติงานบนต้นไม้ โดยได้ร่วมกันปลูกต้นรวงผึ้ง ต้นไม้ประจำพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 บริเวณสวนป่าคณะวิทยาศาสตร์ พื้นที่สีเขียวขนาดใหญ่อายุราว 50 ปี ที่ปลูกไม้ต้นนานาชนิดมากกว่า 1,800 ต้น 73 ชนิดใน 30 วงศ์ ณ ใจกลางเมืองของกรุงเทพมหานคร ซึ่งถือเป็นห้องปฏิบัติการมีชีวิต และสถานที่ฝึกปฏิบัติภาคสนามของผู้เข้าร่วมอบรมตลอด 80 ชั่วโมง ในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมา