มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมการประชุมเพื่อแสดงความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายกองทุนอุดมศึกษา
March 8, 2021
Information Session on Dentistry Program
March 10, 2021

มหาวิทยาลัยมหิดล ผลิต “รุกขกรปฏิบัติการ” รุ่นแรก ที่มีความรู้พื้นฐานการจัดการดูแลต้นไม้ ควบคู่ทักษะการปีนและปฏิบัติงานบนต้นไม้