วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมให้ข้อมูลการเรียนทันตแพทย์

มหาวิทยาลัยมหิดล ผลิต “รุกขกรปฏิบัติการ” รุ่นแรก ที่มีความรู้พื้นฐานการจัดการดูแลต้นไม้ ควบคู่ทักษะการปีนและปฏิบัติงานบนต้นไม้
March 8, 2021
ม.มหิดล ร่วมการประชุมหารือโครงการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลคุณภาพเชิงลึก และการจัดอันดับของสถาบันอุดมศึกษาของประเทศไทย
March 10, 2021

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมให้ข้อมูลการเรียนทันตแพทย์

001

วันที่ 9 มีนาคม 2564 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม Information Session and Dental Hand-skill Demonstration” โดยมี ศิษย์เก่าของวิทยาลัยนานาชาติ ได้แก่ ทพ.อาทิตย์ ทรงวัชราภรณ์ นศ.ทพ. ทัตพร สวพงษ์ นศ.ทพ. วรัญญา รุ่งเรืองวัฒนกุล นศ.ทพ. สุทธินาถ ตั้งฑิกุล นศ.ทพ. ธฤษวรรณ ลิ้มมณีวิจิตร นศ.ทพ. โนริโกะ เอโตะ และ นศ.ทพ. นฎาสิณีย์ จารุโชติรัตนสกุล เป็นวิทยากรพิเศษให้คำแนะนำและถ่ายทอดประสบการณ์แก่นักศึกษาที่สนใจเรียนต่อด้านทันตแพทย์ พร้อมเวิร์คช็อปการทำทันตกรรมให้ได้สัมผัสประสบการณ์เสมือนจริง งานนี้นอกจากจะได้เรียนรู้ประสบการณ์ตรงแล้ว นักศึกษายังได้เชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้อง ณ ห้อง 1506 อาคาร 1 วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา