มหาวิทยาลัยมหิดล โดย คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมมือภาคเอกชนส่งเสริมงานวิจัยเพื่ออนุรักษ์นกเงือกอย่างยั่งยืน
February 11, 2021
“แนวทางการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล ในส่วนงานที่ไม่มีบริการทางการเเพทย์” รุ่นที่ 2
February 15, 2021

มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมการประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย และสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2564

1613270489625_copy_1024x768

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร. ภก.เนติ สุขสมบูรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา เข้าร่วมการประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย และสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2564 ผ่านระบบการประชุม Zoom Meeting Online

ในโอกาสนี้ ที่ประชุมได้กล่าวแสดงความยินดีกับมหาวิทยาลัยมหิดลที่ได้รับรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศที่โดดเด่นด้านการปฏิบัติการ (Thailand Quality Class Operation) ในงานแถลงข่าว “ผลรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ประจำปี 2563” เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 ซึ่งรางวัลดังกล่าวเป็นรางวัลระดับโลก (World Class) ที่มีกระบวนการตัดสินรางวัลเช่นเดียวกับรางวัล คุณภาพแห่งชาติของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือ The Malcolm Baldrige National Quality Award (MBNQA) ซึ่งเป็นต้นแบบรางวัลคุณภาพแห่งชาติประเทศต่าง ๆ กว่า 90 ประเทศทั่วโลกนำไปใช้ในการพิจารณามอบรางวัล