วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ต้อนรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม และคณะ ในโอกาสตรวจเยี่ยมพื้นที่ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

ม.มหิดล ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการด้านการบริหารจัดการแบ่งปันทรัพยากรด้านสุขภาพ (Health Resource Sharing) ย่านนวัตกรรมการแพทย์โยธี ครั้งที่ 1/2564
April 19, 2021
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดล จัดประชุมปฏิบัติการแบบผสมผสาน เพื่อพัฒนาโครงการสร้างสุขภาพของย่าน YMID
April 20, 2021

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ต้อนรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม และคณะ ในโอกาสตรวจเยี่ยมพื้นที่ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

001

วันที่ 19 เมษายน 2564 วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับ นายรัฐศาสตร์ ชิดชู รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วย นายชาลี ทองดอนเอ นายแพทย์สาธารณสุขอำเภอพุทธมณฑล นางสาวสลารีวรรณ ทัพทวี นายอำเภอพุทธมณฑล นายแพทย์ปริพนท์ จุลเจิม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพุทธมณฑล และคณะ  โดยมี รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงจุฬธิดา โฉมฉาย คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ รองศาสตราจารย์ นพ. ธีระ กลลดาเรืองไกร ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับ ในโอกาสเข้าตรวจเยี่ยมพื้นที่ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 ณ อาคาร 1 วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล