“แนวทางการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล ในส่วนงานที่ไม่มีบริการทางการเเพทย์” รุ่นที่ 2
February 15, 2021
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดล รับฟังการนำเสนอผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ภายใต้กิจกรรม Virtual Mobility for Occupational Health
February 15, 2021

มหาวิทยาลัยมหิดล ประชุมเตรียมความพร้อมสร้างเเบบทดสอบเเละจัดการสอบวิถีใหม่เเบบออนไลน์

F1F60A10-316A-49AD-A632-7B46A9132E80

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 รองศาสตราจารย์ ดร. ภก.เนติ สุขสมบูรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานประชุมหารือแนวทางการเตรียมความพร้อมในการสร้างเเบบทดสอบเเละจัดการสอบวิถีใหม่เเบบออนไลน์ ด้วย Dugga – Digital Assessment Platform โดยมี คุณธนชาติ วิวัฒนภูติ ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายการตลาดและโซลูชั่นซอฟต์แวร์การศึกษา บริษัท ลานนาคอม จำกัด เป็นผู้แนะนำรูปแบบการทำงานของระบบ ผ่านการประชุมออนไลน์ Cisco Webex Meetings

การสร้างเเบบทดสอบเเละจัดการสอบวิถีใหม่เเบบออนไลน์ เป็นมาตรการของมหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อให้การจัดการเรียนการสอน การวัดผล และประเมินผลการศึกษา เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่มีแนวโน้มยืดเยื้อต่อไป ซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่นักศึกษาในการสำเร็จการศึกษา และมีความก้าวหน้าในการศึกษาให้เป็นไปตามกำหนดของชั้นปี อีกทั้งเป็นช่องทางในการเพิ่มคุณภาพของการเรียนการสอนแบบผสมผสานของมหาวิทยาลัยมหิดล อีกด้วย