พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล วงดุริยางค์ฟีลฮาร์โมนิกแห่งประเทศไทย และโครงการจัดการแสดง The Land of Smiles Operetta
March 16, 2021
พิธีปิดโครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการแพทย์ จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ตามพระราชดำริฯ รุ่นที่ 23
March 17, 2021

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ มอบงบประมาณสนับสนุนแก่ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา ม.มหิดล

DSC_4226

วันที่ 17 มีนาคม 2564 ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ให้เกียรติเป็นสักขีพยาน ในพิธีรับมอบเงินสนับสนุนงบประมาณจากสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ ให้แก่ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา ม.มหิดล เพื่อใช้ในการปรับปรุงลานกิจกรรมกีฬาและแอโรบิคของวิทยาลัยฯ โดยมี พลตำรวจเอกจงเจตน์ อาวเจนพงษ์ นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ เป็นประธานมอบงบประมาณสนับสนุน และ รองศาสตราจารย์ นายแพทย์บวรฤทธิ์ จักรไพวงศ์ คณบดีวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา ม.มหิดล เป็นผู้แทนรับมอบ ณ ห้อง VIP ชั้น 5 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา