มหาวิทยาลัยมหิดล ศึกษาดูงาน SCB Academy Playground เพื่อนำไปพัฒนาห้องสมุดวิทยาเขตราชวิถี
March 16, 2021
สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ มอบงบประมาณสนับสนุนแก่ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา ม.มหิดล
March 17, 2021

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล วงดุริยางค์ฟีลฮาร์โมนิกแห่งประเทศไทย และโครงการจัดการแสดง The Land of Smiles Operetta

1615898284458

วันนี้ (16 มีนาคม 2564) ดร. ณรงค์ ปรางค์เจริญ คณบดีวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล ประธานวงดุริยางค์ฟีลฮาร์โมนิกแห่งประเทศไทย และรองศาสตราจารย์ นายแพทย์สรายุทธ สุภาพรรณชาติ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจกรรมพิเศษ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับคณะผู้บริหารวงดุริยางค์ฟีลฮาร์โมนิกแห่งประเทศไทย ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล กับนายสิทธิ์ ศิริพัชรพล โปรโมเตอร์ผู้จัดงาน The Land of Smiles Operetta ณ โรงแรมแมนดารินโอเรียนเต็ล กรุงเทพฯ

ในโอกาสนี้ วงดุริยางค์ฟีลฮาร์โมนิกแห่งประเทศไทยได้รับเกียรติเป็นอย่างสูงจากคุณสิทธิ์ ศิริพัชรพล และนางอุรสุลา อันลิเกอร์ ผู้มีอุปการคุณและผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการ ที่มีความตั้งใจในการผลักดันและสนับสนุนการดำเนินโครงการจัดการแสดง The Land of Smiles Operetta ให้เกิดขึ้น

ขณะนี้โครงการได้เริ่มต้นอย่างเป็นทางการแล้วโปรดติดตามและเตรียมรับชมการแสดงโอเปเรตตาเต็มรูปแบบครั้งแรกของไทย ร่วมกับวงดุริยางค์ฟีลฮาร์โมนิกแห่งประเทศไทยในเดือนพฤศจิกายน 2564 นี้ ที่หอแสดงดนตรีมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา