คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดล ร่วมประชุมวิชาการออนไลน์ เรื่อง “แนวคิดการส่งเสริมความรอบรู้สุขภาพของผู้สูงอายุโรคเรื้อรัง”
February 22, 2021
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดล ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ กับ บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน)
February 22, 2021

คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.มหิดล จัดการประชุมวิชาการออนไลน์ เรื่อง Practical Dentistry in COVID-19 Pandemic

ACF07A13-C3D5-48E5-898D-3F20275BEE5B

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 รองศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ ทันตแพทย์ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมวิชาการออนไลน์ เรื่อง Practical Dentistry in COVID-19 Pandemic เพื่อรองรับกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิของคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จำนวน 15 ท่าน มาร่วมบรรยาย ในหัวข้อ SARS-Cov-2 in Oral Cavity and Antiseptic Mouthwash against SARS-CoV-2”, “International Dental Practice during COVID-19 Pandemic”, “MU Dental Service in COVID-19 PandemicและDental Practice in COVID-19 Pandemicโดยมีคณาจารย์ ทันตแพทย์ และนักศึกษา ให้ความสนใจเข้าร่วมการประชุมวิชาการในครั้งนี้ ผ่านระบบออนไลน์ Cisco Webex