มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาและขับเคลื่อนย่านนวัตกรรมการแพทย์โยธี (YMID) ครั้งที่ 3/2563
August 25, 2020
มหาวิทยาลัยมหิดล รับฟังผลการตรวจประเมินมหาวิทยาลัยมหิดล ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ประจำปี 2563
August 26, 2020

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดล แถลงข่าวการจัดงาน “วันมหิดล”

1598357821048_copy_1024x683

วันที่ 25 สิงหาคม 2563 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานแถลงข่าวการจัดงานวันมหิดล ประจำปี 2563 โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ นพ.วิศิษฎ์ วามวาณิชย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช รองศาสตราจารย์ นพ.นริศ กิจณรงค์ รองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคม และพลตรี บัณฑิต แสงอ่อน ผู้อำนวยการฝ่ายรายการ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก คุณสมพันธ์ จารุมิลินท รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด คุณณฐนนท์ ดนัยพิริยะ ผู้อํานวยการฝ่ายออกอากาศ บริษัท ทริปเปิล วี บรอดคาสท์ จำกัด คุณวรวรรณ ติณสูลานนท์ รองผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์ สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง 3 คุณณณิญา พรหมเงิน ผู้อำนวยการสายงานละครโทรทัศน์ ช่อง 8 พร้อมด้วย คุณลาวัลย์ กันชาติ ประธานกรรมการ บริษัท เจ เอส แอล โกลบอล มีเดีย จำกัด และศิลปิน ช่อง 3, 7HD, แกรมมี่, เวิร์คพอยท์, อาร์เอส ร่วมแถลงข่าว ณ หอประชุมราชแพทยาลัย โรงพยาบาลศิริราช

วันที่ 24 กันยายน ของทุกปี เป็น “วันมหิดล” ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก “พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย” ทรงวางรากฐานพัฒนาการแพทย์และสาธารณสุขไทยให้เจริญก้าวหน้า ทรงเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาศิริราชให้เจริญก้าวหน้ามาถึงปัจจุบัน ทรงเมตตาแก่ผู้ป่วย โดยไม่เลือกยากดีมีจน ให้ได้รับการรักษาอย่างทั่วถึง พระองค์ทรงเป็นแบบอย่างให้พวกเราดำเนินตามรอยพระราชปณิธานตลอดมา

ทุกปีในวันมหิดล จะมีการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พร้อมเปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมเป็นผู้ “ให้” ด้วยการบริจาคเงินตามรอยพระบาทช่วยผู้ป่วยด้อยโอกาส รพ.ศิริราช กิจกรรมวันมหิดล ประกอบด้วย การรับบริจาคเงินพร้อมมอบธงวันมหิดลเป็นที่ระลึกตามสถานที่ต่าง ๆ ในกรุงเทพ ฯ และจังหวัดใกล้เคียง การจัดรายการพิเศษเนื่องใน “วันมหิดล” ภายใต้แนวคิด “การบริการสุขภาพในยุค COVID-19” และพิธีการและกิจกรรมวันมหิดล 24 กันยายน โดยสามารถอ่านรายละเอียดได้ที่ https://www.si.mahidol.ac.th/th/mahidolday อีกทั้งยังเปิดให้ลงนามถวายสักการะออนไลน์ การปาฐกถาเทิดพระเกียรติฯ เกี่ยวกับการจัดการทางสาธารณสุข และการรักษาทางการแพทย์ เรื่อง “COVID-19: เรามาถึงจุดนี้ได้อย่างไร” โดย รศ (พิเศษ) นพ.ทวี โชติพิทยสุนนท์ ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ ที่ปรึกษากรมควบคุมโรค และเรื่อง “เพราะโควิดชีวิตฉันจึงเปลี่ยน” โดย รศ.นพ.นิธิพัฒน์ เจียรกุล หัวหน้าสาขาวิชาโรคระบบทางเดินหายใจและวัณโรค ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ที่ห้องประชุมอทิตยากิติคุณ ตึกสยามินทร์ ชั้น 7 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

โดยในปีนี้ ด้วยสถานการณ์โควิดที่ผ่านมา รพ.ศิริราชตระหนักและห่วงใยประชาชน นอกจากธงวันมหิดลแล้ว ยังมอบหน้ากากอนามัย (WIN Masks) ผลิตจากผ้านาโนกันไรฝุ่นเพื่อป้องกัน COVID-19 สามารถกรองฝุ่นและละอองฝอยผลิตมาเฉพาะเพื่อสุขภาวะและคุณภาพชีวิตของคนไทยในแนวชีวิตวิถีใหม่ โดยสามารถติดตามรายละเอียดและบริจาคโดยตรงได้ที่ • ศิริราชมูลนิธิ ตึกมหิดลบำเพ็ญ ชั้น 1 ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ หรือสอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2419 7658 – 60, 0 2414 1414 และ 0 2419 7688 โทรสาร 0 2419 7687