ม.มหิดล จัดการประกวด Innovation for Campus Sustainability 2020 (รอบชิงชนะเลิศ)
October 21, 2020
มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมเสวนาในโครงการพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารมหาวิทยาลัย
October 22, 2020

โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ ม.มหิดล จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันรักต้นไม้แห่งชาติ

1603282029449_copy_1024x577

วันที่ 21 ตุลาคม 2563 นายแพทย์เชิดเกียรติ เติมเกษมศานต์ ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์มหิดลบำรุงรักษ์ จังหวัดนครสวรรค์ และอาจารย์วิลาภรณ์ เทพผสม หัวหน้ากลุ่มอำนวยการกลาง กล่าวเปิดกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันรักต้นไม้แห่งชาติ พร้อมด้วยสโมสรไลออนส์เมืองพระบางนครสวรรค์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดนครสวรรค์ อาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษามหิดลนครสวรรค์ ร่วมกันปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว จำนวนกว่า 400 ต้น ณ บริเวณชายเขา และด้านหน้าศูนย์การแพทย์มหิดลบำรุงรักษ์ จังหวัดนครสวรรค์