ม.มหิดล จัดการประกวด Innovation for Campus Sustainability 2020 (รอบชิงชนะเลิศ)
October 21, 2020
มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมเสวนาในโครงการพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารมหาวิทยาลัย
October 22, 2020

โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ ม.มหิดล จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันรักต้นไม้แห่งชาติ