คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานฉลองครบรอบ 62 ปีการก่อตั้ง พร้อมประกาศผลผู้ได้รับรางวัล “Mahidol Science Communicator Award” รางวัลแรกและที่แรกของประเทศไทย
October 21, 2020
โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ ม.มหิดล จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันรักต้นไม้แห่งชาติ
October 21, 2020

ม.มหิดล จัดการประกวด Innovation for Campus Sustainability 2020 (รอบชิงชนะเลิศ)

1603278084207_copy_1024x682

วันที่ 21 ตุลาคม 2563 รองศาสตราจารย์ ดร.กิติกร จามรดุสิต รองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน เป็นประธานเปิดงาน การประกวด “Innovation for Campus Sustainability 2020” ในรอบชิงชนะเลิศ เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล หันมาใส่ใจต่อสิ่งรอบตัว พร้อมทั้งสร้างสรรค์สิ่งใหม่ให้เกิดนวัตกรรมที่ยั่งยื่นสู่สังคมไทย โดยในรอบนี้ มีนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกให้นำเสนอผลงานในรอบสุดท้ายทั้งหมด 3 ทีม ผลปรากฏว่า ทีมชนะเลิศ ได้แก่ ทีม 1 สมอง 2 มือ จาก คณะวิทยาศาสตร์ รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ทีม Salaya Environmental Science จาก คณะวิทยาศาสตร์และคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ และรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ทีม Sci-hub จาก คณะวิทยาศาสตร์ ซึ่งทั้ง 3 ทีมจะได้ส่งผลงานเข้าประกวดในโครงการความยั่งยืนของนิสิต นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ในการประชุมเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทยต่อไป

ในการนี้ ได้รับเกียรติจาก ดร.วนรักษ์ ชัยมาโย รองผู้อำนวยการ สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม อาจารย์ ผกาพร เพ็งศาสตร์ รองคณบดีฝ่ายวิศวกรรมและระบบ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดร.เคตะ โอโน่ ผู้อำนวยการศูนย์บ่มเพาะและสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ศาสตร์ และ รองศาสตราจารย์ ดร.ไกรชาติ ตันตระการอาภา รองคณบดีฝ่ายทรัพยากรกายภาพและสิ่งแวดล้อม คณะเวชศาสตร์เขตร้อน เป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวดในรอบนี้ ณ มหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล