มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมการประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) และสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 5/2563
December 20, 2020
คณะผู้บริหาร ม.มหิดล รับฟังข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA-Visit) ประจำปีงบประมาณ 2564 วิทยาลัยนานาชาติ
December 21, 2020

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา ม.มหิดล จัดงานเดิน-วิ่ง MUSS MINI MARATHON “รวมพลคนรักพ่อ ครั้งที่ 6”

วันที่ 20 ธันวาคม 2563 ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิดงานเดิน-วิ่ง MUSS MINI MARATHON “รวมพลคนรักพ่อ ครั้งที่ 6” โดยมี รองศาสตราจารย์ นายแพทย์บวรฤทธิ์ จักรไพวงศ์ คณบดีวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ ซึ่งวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล จัดขึ้น โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สัตวแพทย์หญิงวลาสินี ศักดิ์คำดวง คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล อาจารย์ นายแพทย์ชนินทร์ ล่ำซำ และ ศาสตราจารย์ นายแพทย์อรรถ นานา อดีตคณบดีวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมงานวิ่งในครั้งนี้ ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

กิจกรรมดังกล่าว วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล จัดขึ้นเพื่อร่วมแสดงพลัง และรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนใส่ใจการออกกำลังกาย โดยแบ่งการแข่งขันออกเป็น 2 ระยะทาง คือ 4.3 และ 10.5 กิโลเมตร ใช้เส้นทางภายในมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา รายได้จากการจัดงานทั้งหมดมอบให้วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อใช้ในกิจการของส่วนงานต่อไป

1608434467810_copy_1024x682