พิธีมอบทุน หลักสูตร Wellness & Healthcare Business Opportunity for Executives (WHB)
December 18, 2020
วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา ม.มหิดล จัดงานเดิน-วิ่ง MUSS MINI MARATHON “รวมพลคนรักพ่อ ครั้งที่ 6”
December 20, 2020

มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมการประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) และสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 5/2563

1608431855664_copy_1024x768

วันที่ 20 ธันวาคม 2563 ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร. ภก.เนติ สุขสมบูรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมการประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) และสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 5/2563 และการประชุมสมาคมสถาบันการศึกษาขั้นอุดมแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประจำประเทศไทย (สออ.) ครั้งที่ 3/2563 ซึ่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นเจ้าภาพการจัดประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมลิโด้ 2 ชั้น 2 ลิโด้ คอนเน็คท์ สยามสแควร์ กรุงเทพฯ