พิธีมอบทุน หลักสูตร Wellness & Healthcare Business Opportunity for Executives (WHB)
December 18, 2020
วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา ม.มหิดล จัดงานเดิน-วิ่ง MUSS MINI MARATHON “รวมพลคนรักพ่อ ครั้งที่ 6”
December 20, 2020

มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมการประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) และสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 5/2563