คณะผู้บริหาร ม.มหิดล รับฟังข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA-Visit) ประจำปีงบประมาณ 2564 วิทยาลัยนานาชาติ

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา ม.มหิดล จัดงานเดิน-วิ่ง MUSS MINI MARATHON “รวมพลคนรักพ่อ ครั้งที่ 6”
December 20, 2020
มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมการประชุมเพื่อวางมาตรการป้องกันและควบคุมโรคโควิด-19 อำเภอพุทธมณฑล
December 21, 2020

คณะผู้บริหาร ม.มหิดล รับฟังข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA-Visit) ประจำปีงบประมาณ 2564 วิทยาลัยนานาชาติ

DSC_5011

วันที่ 21 ธันวาคม 2563 ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล เข้ารับฟังข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA-Visit) ประจำปีงบประมาณ 2564 ของวิทยาลัยนานาชาติ โดยมี รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงจุฬธิดา โฉมฉาย คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ พร้อมด้วย ผู้บริหารวิทยาลัยนานาชาติให้การต้อนรับ และนำเสนอผลการดำเนินงานของวิทยาลัยนานาชาติ ในปีงบประมาณ 2563 ถึงปัจจุบัน พร้อมรับฟังข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน ในปีงบประมาณ 2564 ในโอกาสนี้ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ได้มอบพระพุทธมหิดลมงคลปัญญาญาณ ขนาดหน้าตัก 9 นิ้ว ให้แก่ วิทยาลัยนานาชาติ เพื่อประดิษฐานไว้ที่ส่วนงานสำหรับสักการะและเป็นสิริมงคลแก่ส่วนงานต่อไป ณ ห้องจรินทร์ยารัศมิ์ อาคารอทิตยาทร วิทยาลัยนานาชาติ  มหาวิทยาลัยมหิดล