วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา ม.มหิดล จัดงานเดิน-วิ่ง MUSS MINI MARATHON “รวมพลคนรักพ่อ ครั้งที่ 6”
December 20, 2020
มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมการประชุมเพื่อวางมาตรการป้องกันและควบคุมโรคโควิด-19 อำเภอพุทธมณฑล
December 21, 2020

คณะผู้บริหาร ม.มหิดล รับฟังข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA-Visit) ประจำปีงบประมาณ 2564 วิทยาลัยนานาชาติ