คณะผู้บริหาร ม.มหิดล รับฟังข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA-Visit) ประจำปีงบประมาณ 2564 วิทยาลัยนานาชาติ
December 21, 2020
มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานนิทรรศการ “องค์กรต้นแบบครอบครัวมีสุข” ประจำปี 2563 (Happy Family Award 2020)
December 21, 2020

มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมการประชุมเพื่อวางมาตรการป้องกันและควบคุมโรคโควิด-19 อำเภอพุทธมณฑล