คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดบรรยายนำเสนอผลการศึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับฟิสิกส์อวกาศ “THAI SPACE PHYSICS 2020”
August 26, 2020
ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ปิยะมิตร ศรีธรา คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ให้สัมภาษณ์พิเศษกับรายการ Insight China by Liurong ช่อง TNN16
August 27, 2020

นักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ ชนะเลิศการแข่งขัน “Young Entrepreneur Challenge 2020”

935DF09C-B8A1-4467-8CC5-DEDBD1E70EB2

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2563 นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล จากทีม GRA(TI)TUDE ซึ่งประกอบด้วยนางสาวสธนธร สุขสวี นางสาวปานพันทอง วณะทอง นางสาวสุชญา สุขมนัส และนายอภิชัย ลีลาไกรศร นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ชนะเลิศการแข่งขัน “Young Entrepreneur Challenge 2020” โดยได้รับประกาศนียบัตร ทุนสนับสนุนธุรกิจ 50,000 บาท และมีโอกาสได้ฝึกงานกับลาซาด้า พร้อมนี้ ทีม Thronaee จากวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง พร้อมรางวัลเงินสด 30,000 บาท

โครงการ Young Entrepreneur Challenge 2020 จัดขึ้นโดย บริษัท ลาซาด้า จำกัด (ประเทศไทย) และ CCN Partner เพื่อเสาะหาและบ่มเพาะนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัยที่ชื่นชอบในเทคโนโลยีและมีจิตวิญญาณของการเป็นผู้ประกอบการ ซึ่งมีผู้เข้าแข่งขันกว่า 120 ทีมจากทั่วประเทศ

ทีม GRA(TI)TUDE ทำมันฉาบภายใต้แบรนด์ Munspak (มันส์ปาก) ที่มีจุดเด่นด้วยการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าท้องถิ่น แนวคิดการผลิตที่ชัดเจน อีกทั้งยังช่วยเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรไทยที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตโควิด-19 เพิ่มช่องทางการขายและสร้างอาชีพอย่างยั่งยืนด้วยการร่วมมือกับสวนมัน 6 แห่งในท้องถิ่นอีกด้วย ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาตัดสินจากคุณภาพของแผนธุรกิจ การแก้โจทย์ที่ได้รับ และผลประกอบการของร้านค้าที่เปิดบนแพลตฟอร์มลาซาด้า

นอกจากนี้ ทีม GRA(TI)TUDE และทีม Thronaee ได้มีโอกาสเข้าร่วมการแข่งขันในเวทีระดับโลก Alibaba GET Global Challenge 2020: Digital Entrepreneurship and Innovation ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2563 ในรูปแบบออนไลน์ โดย อาลีบาบา บิซิเนส สคูล ซึ่งเป็นเวทีแข่งขันและส่งเสริมคนรุ่นใหม่ที่จะกลายเป็นผู้ประกอบการที่สร้างสรรค์ในอนาคต ให้สามารถพัฒนาโซลูชั่นดิจิทัลร่วมกับที่ปรึกษาและพาร์ทเนอร์จากอาลีบาบา เพื่อรับมือกับสภาพเศรษฐกิจในยุคหลังโควิด-19 โดยมีนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัย จาก 14 ประเทศทั่วโลก