อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล มอบโล่รางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2562
October 14, 2020
มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีลงนามความร่วมมือกับ โรงเรียนแบดมินตันบ้านทองหยอด เพื่อศึกษาวิจัยด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา
October 15, 2020

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ลงนามความร่วมมือร่วมกับ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (MUIC Pathway to CU-MEDi)

001

วันที่ 14 ตุลาคม 2563 รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงจุฬธิดา โฉมฉาย คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ “MUIC Pathway to CU-MEDi” ระหว่างวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล กับ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีคณะผู้บริหารทั้งสองสถาบันร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุมอาคารอานันทมหิดล คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ความร่วมมือครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ของวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล หลังจากสำเร็จการศึกษาในระดับชั้นปริญญาตรีแล้ว สามารถสมัครเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (CU-MEDi) ซึ่งจะเปิดรับสมัครผู้จบปริญญาตรีสาขาต่าง ๆ รุ่นแรกในเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 และเปิดเรียนในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2564 บัณฑิตผู้จบหลักสูตรนี้ จะเป็นแพทย์ที่เพียบพร้อมไปด้วยความรู้ทางการแพทย์ระดับนานาชาติ สร้างสรรค์นวัตกรรม และทักษะความเป็นผู้นำ รวมทั้งสามารถนำความรู้ที่มีอยู่เดิมมาประกอบเพื่อพัฒนาความเป็นแพทย์ได้อย่างสมบูรณ์มากขึ้น เช่น แพทย์นักวิจัย แพทย์นักบริหาร หรือแพทย์วิศวกร

001

Mahidol University International College (MUIC) recently entered into a collaboration agreement with the Faculty of Medicine of Chulalongkorn University in the latter’s CU-MEDi Program (Doctor of Medicine – International Program).

Assoc. Prof. Chulathida Chomchai, M.D., MUIC Dean, signed the MOU on behalf of MUIC alongside Prof. Suttipong Wacharasindhu, M.D., Dean of the Faculty of Medicine of Chulalongkorn University and Director of King Chulalongkorn Memorial Hospital on October 14, 2020 at the meeting room, 6th Floor, Anandamahidol Building.

Under the agreement, 4th year students from MUIC can apply in the CU-MEDi program, a four-year international Doctor of Medicine (MD) program offered by the Faculty of Medicine, Chulalongkorn University, after finishing their bachelor’s degree.

The program requires at least four years of study. The first application period is scheduled for January 2021, and the first class will start in August 2021.