มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีลงนามความร่วมมือกับ โรงเรียนแบดมินตันบ้านทองหยอด เพื่อศึกษาวิจัยด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ลงนามความร่วมมือร่วมกับ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (MUIC Pathway to CU-MEDi)
October 14, 2020
มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการเตรียมความพร้อมหลักสูตรเพื่อรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ AUN-QA ระดับอาเซียน
October 15, 2020

มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีลงนามความร่วมมือกับ โรงเรียนแบดมินตันบ้านทองหยอด เพื่อศึกษาวิจัยด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา

DSC_1279

วันที่ 15 ตุลาคม 2563 ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับ โรงเรียนแบดมินตันบ้านทองหยอด ซึ่งวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ โรงเรียนแบดมินตันบ้านทองหยอด ศึกษาวิจัยด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา เพื่อพัฒนากีฬาแบดมินตันในระดับเยาวชนของชาติให้ก้าวไปสู่ความเป็นเลิศ โดยมี นายภัทรพล เงินศรีสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนแบดมินตันบ้านทองหยอด ร่วมพิธีลงนามในครั้งนี้ โดยมี รองศาสตราจารย์ นายแพทย์บวรฤทธิ์ จักรไพรวงศ์ คณบดีวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล และนายอับดุล อุ่นอำไพ นักวิทยาศาสตร์การกีฬา โรงเรียนแบดมินตันบ้านทองหยอด ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้อง VIP ชั้น 5 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา