นักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ ชนะเลิศการแข่งขัน “Young Entrepreneur Challenge 2020”
August 26, 2020
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม “บทบาทของบุคลากรทางการศึกษาภายใต้สถานการณ์ New Normal”
August 27, 2020

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ม.มหิดล จัดกิจกรรม Dean’s PARTIEs & SCIENCE FAIR 2020

ABC_9268_1024x683

วันที่ 26 สิงหาคม 2563 โครงการต้นกล้ารามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม Dean’s PARTIEs & SCIENCE FAIR 2020 สำหรับนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 1 โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวเปิดงาน และกล่าวถึงความสำคัญของการทำวิจัยกับการเรียนรู้วิชาชีพแพทย์ ในช่วง TED TALK ภายในงานยังมีการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ ของโครงการต้นกล้ารามาธิบดี ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี ชั้น 2 อาคารหลัก (อาคาร 1) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล