มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมแถลงข่าวและพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมดำเนินการวิจัยโครงการนักวิจัยแกนนำ ประจำปี 2563
December 7, 2020
คณะผู้บริหาร ม.มหิดล รับฟังข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA-Visit) ประจำปีงบประมาณ 2564 คณะสัตวแพทยศาสตร์
December 8, 2020

มหาวิทยาลัยมหิดล และ University of Southern Queensland เครือรัฐออสเตรเลีย ร่วมหารือเพื่อแลกเปลี่ยนงานวิจัยด้านสาธารณสุข

54668AA6-D8E2-41A7-AB18-918D5A07616C

วันที่ 7 ธันวาคม 2563 มหาวิทยาลัยมหิดล โดยคณะสาธารณสุข และ University of Southern Queensland เครือรัฐออสเตรเลีย ร่วมหารือเพื่อแลกเปลี่ยนงานวิจัยด้านสาธารณสุขผ่านระบบออนไลน์ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.จักร์กริช หิรัญเพชรรัตน์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม รองศาสตราจารย์ ดร.อรวรรณ แก้วบุญชู รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และพัฒนาเครือข่าย คณะสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมกับ Prof. Stuart Biddle, Director of Centre for Health Research, University of Southern Queensland เครือรัฐออสเตรเลีย พร้อมนักวิจัยของทั้งสองสถาบัน ร่วมหารือในภาพรวมของงานวิจัย และโอกาสความร่วมมือในหัวข้อการวิจัยต่างๆ รวมถึง Health Economics and Health Technology และการแลกเปลี่ยนนักวิจัย ภายหลังโควิด-19 กลับสู่สถานการณ์ปกติ