มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมแถลงข่าวและพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมดำเนินการวิจัยโครงการนักวิจัยแกนนำ ประจำปี 2563
December 7, 2020
คณะผู้บริหาร ม.มหิดล รับฟังข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA-Visit) ประจำปีงบประมาณ 2564 คณะสัตวแพทยศาสตร์
December 8, 2020

University of Southern Queensland – Mahidol University Research Workshop on Public Health

54668AA6-D8E2-41A7-AB18-918D5A07616C

On 7th December 2020, Mahidol University co-hosted an online research workshop on Public Health with University of Southern Queensland, Australia. The representatives from Faculty of Public Health were led by Assoc. Prof. Dr. Chanuantong Tanasugarn, Dean, together with Assoc. Prof. Dr. Chakrit Hirunpetcharat, Deputy Dean for Research and Innovations, and Assoc. Prof. Dr. Orawan Kaewboonchoo, Deputy Dean for International Relations and Networking. The representatives from Centre for Health Research, University of Southern Queensland, Australia were led by Prof. Stuart Biddle, Director. Both parties shared overviews of their research and discussed possibilities for collaboration, including Health Economics and Health Technology, and researcher exchange after the COVID-19 pandemic.