ม.มหิดล เข้ากราบถวายสักการะ เจ้าประคุณสมเด็จพระวันรัตฯ เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร
December 7, 2020
University of Southern Queensland – Mahidol University Research Workshop on Public Health
December 7, 2020

มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมแถลงข่าวและพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมดำเนินการวิจัยโครงการนักวิจัยแกนนำ ประจำปี 2563