มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมประชุมวิชาการ ปอมท. ประจำปี พ.ศ. 2563
December 18, 2020
โครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ ม.มหิดล จัดกิจกรรม “The Sound of Siree” ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
December 18, 2020

Mahidol University participates in International Seminar on Higher Education among China, Japan, Korea and Thailand

002

On December 18, 2020, Prof. Banchong Mahaisavariya, the President of Mahidol University, participated in International Seminar on Higher Education among China, Japan, Korea and Thailand on the topic “Integrated Development of University and City” via online platform. The seminar was hosted by Qingdao Municipal People’s Government supported by Ministry of Education, the People’s Republic of China.

On this occasion, the President of Mahidol University was honored guest speaker on the topic Strengthening Research and Innovation by Collaboration. Several representatives from universities in Japan, South Korea, Thailand, and from government sectors in Qingdao, the People’s Republic of China, joined the seminar.