มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมประชุมวิชาการ ปอมท. ประจำปี พ.ศ. 2563
December 18, 2020
โครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ ม.มหิดล จัดกิจกรรม “The Sound of Siree” ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
December 18, 2020

มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมการประชุม International Seminar on Higher Education among China, Japan, Korea and Thailand

002

วันที่ 18 ธันวาคม 2563 ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมการประชุม International Seminar on Higher Education among China, Japan, Korea and Thailand” ภายใต้หัวข้อ “Integrated Development of University and City” ในรูปแบบออนไลน์ จัดโดย Qingdao Municipal People’s Government สนับสนุนโดย Ministry of Education สาธารณรัฐประชาชนจีน ในโอกาสนี้ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับเกียรติบรรยายในหัวข้อ Strengthening Research and Innovation by Collaboration โดยมีผู้แทนจากมหาวิทยาลัยชั้นนำจากประเทศญี่ปุ่น สาธารณรัฐเกาหลี ประเทศไทย และผู้แทนหน่วยงานต่างๆ ในนครชิงเต่า สาธารณรัฐประชาชนจีน เข้าร่วมงาน