มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความยินดี กับ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ในโอกาสได้รับรางวัลนักบริหารโรงพยาบาลดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2563
November 23, 2020
มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงาน “มหกรรมคุณภาพมหาวิทยาลัยมหิดล” ประจำปี 2563 “ปัญญามหิดล คุณภาพคน คุณภาพงาน” ภายใต้หัวข้อ “Agile Organization: รู้ทัน ก้าวไว รวมใจสู่ Agile Organization”
November 24, 2020

ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก จัดงานแถลงข่าว “หนึ่งศรัทธา สู่ล้านการเกื้อกูล” ขยายบริการด้านการรักษา ครอบคลุมผู้ป่วยทุกกลุ่ม

service24

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานแถลงข่าว “หนึ่งศรัทธา  สู่ล้านการเกื้อกูล”  ซึ่งได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ นายแพทย์ประเสริฐ อัสสันตชัย รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานกล่าวเปิดงาน รองศาสตราจารย์  นายแพทย์ธีระ  กลลดาเรืองไกร  ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก กล่าวรายงานความเป็นมาของการเปิดศูนย์บริหารทางการแพทย์แห่งใหม่ โดยมี ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์อุดม  คชินทร ประธานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ทีมผู้บริหาร คณบดี ผู้อำนวยการ จากส่วนงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยมหิดล  คุณบันเทิง ว่องกุศลกิจ ประธานกรรมการบริษัท กลุ่มมิตรผล  ผู้แทนบริษัท โปรเฟนเดอร์ จำกัด  บริษัท เฮลซัพพอร์ทเฮ้าท์ จำกัด บริษัท ไทยวัฒนกิจ โลหะ จำกัด ฯลฯ รวมทั้งแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมงานในครั้งนี้ หลังจากนั้น เป็นการเยี่ยมชมพื้นที่พิเศษของศูนย์บริการทางการแพทย์แห่งใหม่ ในรูปแบบการถ่ายทอดสดจากพื้นที่ต่าง ๆ อีกด้วย  ณ  ห้องประชุมกาญจนาภิรมย์  ชั้น G ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก  ศาลายา

รองศาสตราจารย์  นายแพทย์ธีระ  กลลดาเรืองไกร  ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก กล่าวว่า “ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก  สามารถรองรับผู้ป่วยราว 350,000 คนต่อปี  ส่วนใหญ่เข้ารับการรักษาด้านกระดูกและเวชศาสตร์ฟื้นฟู ขณะที่ปัจจุบันมีผู้ป่วยกลุ่มผู้สูงอายุ ที่มีอายุมากกว่า 50 ปีขึ้นไป เข้ารับการรักษามากขึ้น นำมาซึ่งการเปิดศูนย์บริการทางการแพทย์ใหม่ 9 ศูนย์ ได้แก่ คลินิกโรคระบบทางเดินหายใจ ศูนย์กุมารเวชกรรม ศูนย์ห้องผ่าตัด ศูนย์ออกซิเจนความดันสูงบำบัด  หน่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน  ศูนย์ตรวจการหลับ การจัดห้องพักบุคลากร  ศูนย์ไตเทียมกาญจนาภิเษก  และหอผู้ป่วยสามัญชั้น G  ทั้งนี้ ศูนย์ล้างไต ซึ่งจะเปิดบริการ 48 เตียง รักษาได้ 3 รอบต่อวัน สามารถดูแลคนไข้ได้ประมาณ 120 คนต่อวัน เป็นต้น”  นอกจากนั้น รองศาสตราจารย์  นายแพทย์ธีระ  กล่าวเพิ่มเติม ถึงทิศทางในปี พ.ศ. 2564-2565 ว่า “ทางศูนย์ฯ วางแผนเปิดคลินิกให้บริการด้านสูตินรีเวช เพื่อเข้าถึงกลุ่มผู้ป่วยเด็ก กลุ่มผู้ป่วยวัยเจริญพันธุ์ และบริการด้านศัลยกรรมทั่วไปให้มากขึ้น และตั้งเป้าขยายงานบริการด้านการแพทย์ให้สามารถรองรับผู้ป่วยได้ 700,000 คนต่อปี  พร้อมเดินหน้าสนับสนุนศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษกให้เป็นโรงพยาบาลเพื่อการศึกษาของนักศึกษาแพทย์ และแพทย์ต่อยอดด้านต่างๆ สำหรับคณะแพทยศาสตร์ของมหาวิทยาลัยอื่นๆ  ให้สามารถมาฝึกวิชาได้ในอนาคต”

ศาสตราจารย์ นายแพทย์ประเสริฐ อัสสันตชัย รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ได้กล่าวแสดงความยินดีถึงการเติบโตของศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ซึ่งเปรียบเสมือนโรงพยาบาลลูก หรือโรงพยาบาลในกำกับการดูแล ทั้งนี้ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ได้เกิดขึ้นภายใต้การดำริ ในสมัยศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์อุดม คชินทร อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล  นอกจากนี้ ยังเน้นย้ำถึงวิสัยทัศน์ ที่ว่า ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล จะเป็น “สถาบันทางการแพทย์ของแผ่นดิน  เพื่อสร้างสรรค์สุขภาวะแก่มวลมนุษยชาติ”