มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจทางวิชาการ (MOU) การจัดตั้งภาคีวิจัยวิทยาศาสตร์บรรยากาศแห่งประเทศไทย
November 23, 2020
ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก จัดงานแถลงข่าว “หนึ่งศรัทธา สู่ล้านการเกื้อกูล” ขยายบริการด้านการรักษา ครอบคลุมผู้ป่วยทุกกลุ่ม
November 23, 2020

มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความยินดี กับ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ในโอกาสได้รับรางวัลนักบริหารโรงพยาบาลดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2563

Screenshot10

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เข้ารับรางวัลนักบริหารโรงพยาบาลดีเด่น ประจำปี 2563 ประเภทนักบริหารโรงพยาบาลดีเด่นแห่งชาติ จาก สมาคมนักบริหารโรงพยาบาลแห่งประเทศไทย โดยมี นายแพทย์อำนวย กาจีนะ นายกสมาคมนักบริหารโรงพยาบาลแห่งประเทศไทย เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลในงานประชุมวิชาการ “แนวโน้มการพัฒนายา วัคซีน และเทคโนโลยีห้องปฏิบัติการในสถานการณ์การระบาดของ COVID-19” (Prospect on Medicine, Vaccine and Laboratory Technology Advancement in COVID-19 Pandemic) ในโอกาสนี้ ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ประสิทธิ์ วัฒนาภา ได้กล่าวแสดงปาฐกถา เรื่อง “แนวโน้มการพัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์ในการรับมือกับสถานการณ์การระบาดโรคโควิด 19” ณ ห้อง Richmond Ballroom 1-3 โรงแรมแกรนด์ริชมอนด์ สไตลิช คอนเวนชั่น โฮเต็ล นนทบุรี

ทั้งนี้ รางวัล “นักบริหารโรงพยาบาลดีเด่น” สมาคมนักบริหารโรงพยาบาลประเทศไทย มอบให้แก่ผู้บริหารที่ประสบความสำเร็จในการบริหารโรงพยาบาล และมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ เป็นที่ยอมรับและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สาธารณชน