พิธีถวายราชสักการะพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
December 20, 2017
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดสัมมนาแนวทางการพัฒนาเขตเกษตรและอาหารปลอดภัยในพื้นที่ 8 จังหวัด ภาคกลางตอนล่างและภาคตะวันตก
December 20, 2017

งานแถลงข่าวจัดงาน Thailand Robotics Week 2017 และการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับนานาชาติ RoboCup Asia-Pacific 2017

robot6

วันที่ 1 ธันวาคม 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในฐานะประธานจัดงาน พร้อมด้วย นางสาว
อัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย
 ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม นายอิทธิชัย ปัทมสิริวัฒน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม และผู้แทนจากภาคเอกชนที่สนับสนุนการจัดกิจกรรม ร่วมแถลงข่าวการจัดงาน “Thailand Robotics Week 2017” และ “การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับนานาชาติ RoboCup Asia-Pacific 2017” ณ ห้องประชุม Meeting Room 4 ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

โดยประเทศไทยได้เข้าร่วมการแข่งขัน หุ่นยนต์ RoboCup ตั้งแต่ปี 2545 และเคยประสบความสำเร็จเป็นแชมป์โลกในประเภทหุ่นยนต์กู้ภัยและฟุตบอลหุ่นยนต์ ซึ่งหุ่นยนต์ของประเทศไทยได้พัฒนาขึ้นมากควบคู่กับการส่งเสริมจากทั้งภาครัฐและเอกชน จนได้รับความเชื่อมั่นจาก International RoboCup Federation ให้เป็นเจ้าภาพจัด RoboCup Asia-Pacific 2017 หรือ RCAP 2017 การแข่งขันวิชาการหุ่นยนต์นานาชาติขึ้นในปีนี้ และถือเป็นครั้งแรกของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก เพื่อกระตุ้นการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ รวมถึงสร้างบุคลากรและเครือข่ายนักประดิษฐ์หุ่นยนต์ พร้อมยกระดับมาตรฐานวงการหุ่นยนต์ในกลุ่มประเทศสมาชิกในเอเชียแปซิฟิก ซึ่งการแข่งขันหุ่นยนต์ดังกล่าวที่จัดขึ้นเป็นส่วนหนึ่งของงาน Thailand Robotics Week 2017 ระหว่างวันที่ 14-17 ธันวาคม นี้ ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา และวันที่ 18 ธันวาคม ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

Recent post