การประชุมวิชาการนานาชาติเวชศาสตร์เขตร้อน ประจำปี 2560 (Joint International Tropical Medicine Meeting 2017)
December 20, 2017
ม.มหิดล มหาวิทยาลัยสีเขียว อันดับ 1 ของประเทศไทยประจำปี 2017 UI Green Metric World University Ranking 2017
December 20, 2017

คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมแสดงมุทิตาจิตแสดงความขอบคุณ และขอพรปีใหม่ จาก ศ.เกียรติคุณ นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี

newyear

เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2560 ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล นำคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล เข้าพบ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ณ ทำเนียบองคมนตรี ในโอกาสแสดงความขอบคุณที่ท่านมีคุณูปการต่อมหาวิทยาลัยมหิดลตลอดระยะเวลา 1 ปีที่ท่านดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล และเป็นกำลังใจให้ท่านทำหน้าที่องคมนตรีเพื่อชาติบ้านเมืองอย่างสมบูรณ์ต่อไป โดยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดลได้ร่วมแสดงมุทิตาจิตมอบช่อดอกไม้และขอพรปีใหม่จากท่านในโอกาสเดียวกัน

Recent post