ร่วมงานเสวนา ในงาน COSMEX 2017
November 10, 2017
อธิการบดีบรรยายพิเศษในโครงการอบรม เรื่อง กลยุทธ์สู่ความสำเร็จในการเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ
November 10, 2017

สโมสรนักศึกษาวิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม “งานเทศน์มหาชาติ 4 ภาค ถวายเป็นพระราชกุศล”

mahachad5

เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 สโมสรนักศึกษาวิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม “งานเทศน์มหาชาติ 4 ภาค ถวายเป็นพระราชกุศล” เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรม และรักษามรดกชาวพุทธ ณ ลานประติมากรรมดอกกันภัย ศูนย์การเรียนรู้มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

Recent post