มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ AIST ประเทศญี่ปุ่น เปิดศูนย์ Mahidol-AIST Research Unit (or MARU) เพื่อการทำงานวิจัยร่วมกัน
November 10, 2017
สโมสรนักศึกษาวิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม “งานเทศน์มหาชาติ 4 ภาค ถวายเป็นพระราชกุศล”
November 10, 2017

ร่วมงานเสวนา ในงาน COSMEX 2017

cosmex13

31 ตุลาคม 2560 ผศ.ดร. สุรพงษ์ เลิศสิทธิชัย ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมงานเสวนา ในงาน COSMEX 2017 ในหัวข้อ “แนวโน้มสีต่ออุตสาหกรรมเครื่องสำอางและความงามในอาเซียน” ณ ห้องประชุม SILK 1-2 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค (BITEC) ได้กล่าวรายงานถึงที่มาของการจัดทำสารานุกรมและตารางสีอาเซียน (เจ้าแรกในอาเซียน) เนื่องจากปัจจุบันอุตสาหกรรมและธุรกิจเครื่องสำอางได้เข้ามามีบทบาทเพื่อตอบสนองความต้องการด้านความสวยความงาม รวมทั้งเสริมบุคลิกภาพและสุขภาพของคนในสังคมมากยิ่งขึ้น “สี” จึงถือเป็นส่วนประกอบสาคัญอย่างหนึ่งที่สามารถสร้างความโดดเด่นและเป็นปัจจัยในการกำหนดทิศทางและแนวโน้มของอุตสาหกรรมเครื่องสำอางและความงามได้เป็นอย่างดี เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าและขีดความสามารถในการแข่งขันเพื่อมุ่งสู่ตลาดอาเซียน จึงได้จัดทำแอปพลิเคชัน “Colors of ASEAN”ให้ทุกคนใช้แบบไม่มีค่าใช้จ่ายทั้งระบบ iOS และ Google Play พร้อมทั้งมอบสารานุกรมและตารางสีอาเซียนให้กับผู้เข้าร่วมงาน เพื่อใช้ในการต่อยอดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่อไป

Recent post