สโมสรนักศึกษาวิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม “งานเทศน์มหาชาติ 4 ภาค ถวายเป็นพระราชกุศล”
November 10, 2017
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU)มหาวิทยาลัยมหิดล – สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม
November 10, 2017

อธิการบดีบรรยายพิเศษในโครงการอบรม เรื่อง กลยุทธ์สู่ความสำเร็จในการเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ

stategy4

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล บรรยายพิเศษ หัวข้อ “ก้าวสู่ตำแหน่งทางวิชาการอย่างไรให้ประสบผลสำเร็จ” ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ชั้น 5 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

การบรรยายดังกล่าว ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ ได้กล่าวถึงประสบการณ์ในการทำงานวิจัย การขอตำแหน่งทางวิชาการทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน การสร้างแรงจูงใจในการทำผลงานวิชาการที่มีประสิทธิภาพและเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร เพื่อสอดคล้อง กับวิสัยทัศน์ พันธกิจ ของมหาวิทยาลัยมหิดล

Recent post