การตรวจประเมินคุณภาพตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปี 2564 วิทยาลัยการจัดการ ในรูปแบบการตรวจประเมิน Online MU EdPEx Assessment
May 18, 2021
มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ Macquarie University เครือรัฐออสเตรเลีย จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ The Virtual Workshop on Improving Online Teaching and Learning: Practical workshops for academics
May 19, 2021

มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก 2564

2021.5.19_210519_36

วันที่ 19 พฤษภาคม 2564 ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ก้องเขต เหรียญสุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร รองศาสตราจารย์ ดร.กิติกร จามรดุสิต รองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน อาจารย์ ดร.ธิติคม พัวพันสวัสดิ์ ประธานสภาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหิดล และผู้แทนส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกันปลูกต้น กัลปพฤกษ์ เพื่อเป็นสัญลักษณ์ในวันสิ่งแวดล้อมโลก 2564 ณ บริเวณสนามหญ้าหน้าหอสมุดและคลังความรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา