การตรวจประเมินคุณภาพตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปี 2564 วิทยาลัยการจัดการ ในรูปแบบการตรวจประเมิน Online MU EdPEx Assessment
May 18, 2021
The virtual Workshop on “Improving Online Teaching and Learning for Academics” under the Mahidol – Macquarie Center for International Education (MCIE)
May 19, 2021

มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก 2564