คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ กรมป่าไม้ จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “รุกขกรปฏิบัติการ” ส่งเสริมการดูแลไม้ใหญ่ในเมืองอย่างยั่งยืน
February 2, 2021
วิทยาเขตกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยมหิดล ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับ Changwon National University สาธารณรัฐเกาหลี ผ่านระบบออนไลน์
February 3, 2021

มหาวิทยาลัยมหิดล ต้อนรับคณะผู้บริหารธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด ในโอกาสเข้าอวยพรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2564

57568

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ต้อนรับ คุณอภิพันธ์ เจริญอนุสรณ์ ผู้จัดการใหญ่ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด และคณะ ในโอกาสเข้าอวยพรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2564 ณ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา