มหาวิทยาลัยมหิดล ต้อนรับคณะผู้บริหารธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด ในโอกาสเข้าอวยพรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2564