ประชุมนโยบายและเเนวทางการดำเนินการบริหารจัดการคนเก่ง มหาวิทยาลัยมหิดล (MU-Talents)
February 3, 2021
นักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับรางวัลการประกวดนวัตกรรมสื่อดิจิทัล “รณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่”
February 4, 2021

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงาน “ครบรอบ 57 ปี คล้ายวันสถาปนา ประจำปี 2564”

grad4

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย ศาสตราจารย์ ดร.หม่อมราชวงศ์ชิษณุสรร สวัสดิวัตน์ อดีตคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกล่าวอวยพรเนื่องในโอกาส “ครบรอบ 57 ปี คล้ายวันสถาปนาบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2564” ผ่านระบบออนไลน์ โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.แพทย์หญิงพัชรีย์ เลิศฤทธิ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวเปิดงาน จากนั้น เป็นพิธีรับศีลรับพร เพื่อความเป็นสิริมงคล มีการบรรยายในหัวข้อ “การปรับตัว New Normal ทัศนคติ พิชิตความเครียด” โดย นายพิทยากร ลีลาภัทร์ คอลัมนิสต์ เจ้าของเพจธนาคารความสุข Happiness Bank และพิธีมอบโล่บุคลากรดีเด่นบัณฑิตวิทยาลัย โดยเป็นการจัดงานในรูปแบบ New Normal ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19