มหาวิทยาลัยมหิดล แถลงข่าวการจัดสร้างหอพระพุทธมหาสิริพีรยพัฒน์และลานปฏิบัติธรรม เฉลิมพระเกียรติ ๖๕ พรรษาฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
March 11, 2021
มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีมอบประกาศมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ที่ผ่านโครงการ The HERO : No Smoking รุ่นที่ 3
March 12, 2021

มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ

1615463524165_copy_1024x683

วันที่ 11 มีนาคม 2564 มหาวิทยาลัยมหิดลร่วมแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ กรรมการและเลขานุการมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา และที่ปรึกษาโครงการเฉลิมพระเกียรติ 65 พรรษา สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสได้รับตำแหน่ง นายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2563