พิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
October 12, 2021
มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมการประชุม The 5th ASEAN+3 Rectors’ Conference
October 14, 2021

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานศิระกรานพระภูบาลนวมินทร์ ปีที่ 5 “ในหลวงในความทรงจำ”

วันที่ 13 ตุลาคม 2564 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานศิระกรานพระภูบาลนวมินทร์ ปีที่ 5 “ในหลวงในความทรงจำ” โดยมี ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในพิธีถวายสักการะและถวายราชสดุดีเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในโอกาสนี้ ดร.สุเมธ  ตันติเวชกุล  เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ได้แสดงปาฐกถาเทิดพระเกียรติ การแก้ไขสถานการณ์น้ำตามแนวพระราชดำริ “จากนภา ผ่านภูผา สู่มหานที” โดยมี คณะผู้บริหาร บุคลากรของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมงาน ณ โรงพยาบาลศิริราช

งานศิระกรานพระภูบาลนวมินทร์ ปีที่ 5 “ในหลวงในความทรงจำ” คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล จัดขึ้นในรูปแบบผสมผสาน ตามมาตรการในการควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยในภาคเช้า จัดพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล พร้อมทั้งประกอบพิธีถวายสักการะและถวายราชสดุดีเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  ภาคบ่าย นอกจากการปาฐกถาเทิดพระเกียรติ การแก้ไขสถานการณ์น้ำตามแนวพระราชดำริ “จากนภา ผ่านภูผา สู่มหานที” แล้ว  ยังมีการสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนา ถวายเป็นพระราชกุศล พิธีศิระกรานพระภูบาลนวมินทร์ และอัญเชิญบทเพลงพระราชนิพนธ์ “ความฝันอันสูงสุด” จัดแสดง ผ่านทาง Facebook Live Sirirajpr : https://www.facebook.com/siriraj

ในโอกาสนี้ พิพิธภัณฑ์ศิริราช ได้จัดทำนิทรรศการออนไลน์ “ศิระกรานพระภูบาลนวมินทร์ น้อมรำลึก องค์ราชาในความทรงจำ”  โดยจัดแสดงภาพถ่ายพระราชกรณียกิจ และวิดีทัศน์ ศิระกรานพระภูบาลนวมินทร์   เพื่อเทิดพระเกียรติ และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  ที่ยังจารึกอยู่ในความทรงจำของประชาชนชาวไทยไม่เคยลืมเลือน รับชมนิทรรศการได้ที่ https://sites.google.com/view/sirirajmuseum-sirakran2021/exhibition ตั้งแต่วันที่ 13-20 ตุลาคม 2564

ภาพถ่าย: สาขาถ่ายภาพทางการแพทย์ สถานเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล