อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมประชุม ระดมความคิดเห็น เรื่อง แนวปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล ในสถาบันอุดมศึกษา
January 22, 2021
มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมการประชุมหารือกับ อว. เกี่ยวกับสถานการณ์ไวรัสโคโรนา (Covid-19)
January 25, 2021

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ส่งมอบนวัตกรรม รับมือ COVID-19 แก่โรงพยาบาลกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย

2625_0

วันที่ 21 มกราคม 2564 รองศาสตราจารย์ นพ.วิศิษฎ์ วามวาณิชย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช ให้การต้อนรับ ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม และคณะ ในการส่งมอบ “ชุดหน้ากากป้องกันเชื้อโรคแบบคลุมศีรษะพร้อมชุดกรองอากาศประสิทธิภาพสูง (PAPR) และอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล เพื่อรับมือกับสถานการณ์ COVID – 19” แก่ รองศาสตราจารย์ นพ.สุรศักดิ์ ลีลาอุดมลิปิ ประธานเครือข่ายโรงพยาบาลกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (UHosNet) และ นายแพทย์รุ่งเรือง กิจผาติ ที่ปรึกษาระดับกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์ผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อส่งต่อให้โรงพยาบาลในโรงเรียนแพทย์ และโรงพยาบาลในกระทรวงสาธารณสุข ณ ห้องจุฬาภรณ์ ตึกสยามินทร์ ชั้น 2 รพ.ศิริราช

สำหรับชุดหน้ากากป้องกันเชื้อโรคแบบคลุมศีรษะพร้อมชุดกรองอากาศประสิทธิภาพสูง (PAPR) นายแพทย์เข็มชาติ หวังทวีทรัพย์ หัวหน้าโครงการวิจัยชุดดังกล่าว เปิดเผยว่า สามารถกรองอนุภาคและไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (โควิด-19) ขนาด 0.3 ไมครอน มีอายุการใช้งาน 180 วัน ทั้งนี้ ได้ผ่านการทดสอบการรั่วซึมและได้รับใบรับรองความปลอดภัย 100% จากบริษัท Q&E International เป็นที่เรียบร้อย